Ostali dokumenti

Ispričnica/izjava u slučaju pojave simptoma i/ili samoizolacije člana zajedničkog kućanstva

Referentna stranica DV Konjščina 01.03.2022.
Financijski izvještaj 01.03.2022.
Financijski izvještaj 01.01. - 31.12. 2021.
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01. - 31.12. 2021.
Financijski plan za 2022. godinu
Odluka zamjena ravnateljice za vrijeme godišnjeg odmora
Odluka imenovanje Komisije za upis djece
Odluka – izmjena dopuna Komisija upis djece
Zaključak prihvaćanje financijskog izvještaja 2020.
Odluka raspodjela višak prihoda
Zaključak Izvješće godišnji popis imovine
Zaključak rashodovanje sitnog inventara
Zaključak prihvaćanje otpisa potraživanja
Financijski izvještaj 01.siječanj – 31. prosinac 2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01. siječanj – 31. prosinac 2020.
Odluka izmjena Odluke o zamjeni ravnateljice vrijeme godišnjeg odmora
Odluka o zamjeni ravnateljice vrijeme godišnjeg odmora
Financijski izvještaj 1.01.2020.-30.06.2020.
Bilješke uz financijski izvještaj 1.01.2020.-30.06.2020.
Zaključak prihvaćanje fin. izvještaja 1.01.2020.-30.06.2020.
Odluka razrješenje imenovanje člana Upravnog vijeća roditelji
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Financijski izvještaj za razdoblje 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
Odluka o razrešenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Financijski izvještaj o obvezama 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. godina
Bilješke uz financijski izvještaj 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. godina

Politika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podataka
Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2018/19.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu
Financijski izvještaj o obvezama 1. 01. 2017. - 31. 12. 2017. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 1. 01. 2017. - 31. 12. 2017. godine
Odluka o ekonomskoj cijeni redovitog programa
Odluka o zapošljavanju odgojitelja
Odluka o upisu djece u DV Konjščina 2017./2018.
Odluka razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća DV Konjščina
Odluka Općinskog vijeća o imenovanju ravnatelja
Odluka razrješenje i imenovanje članova Upravnog vijeća
Odluka administrativno računovodstveni djelatnik
Odluka imenovanje komisije za upis djece
Odluka utvrđivanje elemenata obračun plaće zaposlenika
Odluka o zamjeni ravnatelja
Odluka o zasnivanju radnog odnosa - voditelj predškole
Odluka o izboru zamjenice predsjednice UV
Odluka o imenovanju člana Vijeća ispred Općine
Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2016/2017.
Plan upisa djece u pedagošku godinu 2016/2017.
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje - pedagoške novine
Odluka o imenovanju službenika za informiranje - administrativne novine

Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2015/2016.
Odbijeni zahtjevi za upis djece u pedagošku godinu 2015/2016.
Javna objava upisa djece u pedagošku godinu 2015/2016.
Plan upisa djece u pedagošku godinu 2015/2016.

Javna objava upisa djece u pedagošku godinu 2014/2015.