Ostali dokumenti

Ispričnica/izjava u slučaju pojave simptoma i/ili samoizolacije člana zajedničkog kućanstva

Odluka o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta u Dječjem vrtiću Konjščina
Odluka o ekonomskoj cijeni redovitog programa 2023
I. izmjena Financijskog plana za 2023. godinu.
Financijski izvještaji za razdoblje 01.12.2022.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.
Financijski izvještaji za razdoblje 01.06.2022.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.
Referentna stranica DV Konjščina 01.03.2022.
Financijski izvještaj 01.03.2022.
Financijski izvještaj 01.01. - 31.12. 2021.
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01. - 31.12. 2021.
Financijski plan za 2022. godinu
Odluka zamjena ravnateljice za vrijeme godišnjeg odmora
Odluka imenovanje Komisije za upis djece
Odluka – izmjena dopuna Komisija upis djece
Zaključak prihvaćanje financijskog izvještaja 2020.
Odluka raspodjela višak prihoda
Zaključak Izvješće godišnji popis imovine
Zaključak rashodovanje sitnog inventara
Zaključak prihvaćanje otpisa potraživanja
Financijski izvještaj 01.siječanj – 31. prosinac 2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01. siječanj – 31. prosinac 2020.
Odluka izmjena Odluke o zamjeni ravnateljice vrijeme godišnjeg odmora
Odluka o zamjeni ravnateljice vrijeme godišnjeg odmora
Financijski izvještaj 1.01.2020.-30.06.2020.
Bilješke uz financijski izvještaj 1.01.2020.-30.06.2020.
Zaključak prihvaćanje fin. izvještaja 1.01.2020.-30.06.2020.
Odluka razrješenje imenovanje člana Upravnog vijeća roditelji
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Financijski izvještaj za razdoblje 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
Odluka o razrešenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Financijski izvještaj o obvezama 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. godina
Bilješke uz financijski izvještaj 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. godina

Politika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podataka
Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2018/19.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu
Financijski izvještaj o obvezama 1. 01. 2017. - 31. 12. 2017. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 1. 01. 2017. - 31. 12. 2017. godine
Odluka o ekonomskoj cijeni redovitog programa
Odluka o zapošljavanju odgojitelja
Odluka o upisu djece u DV Konjščina 2017./2018.
Odluka razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća DV Konjščina
Odluka Općinskog vijeća o imenovanju ravnatelja
Odluka razrješenje i imenovanje članova Upravnog vijeća
Odluka administrativno računovodstveni djelatnik
Odluka imenovanje komisije za upis djece
Odluka utvrđivanje elemenata obračun plaće zaposlenika
Odluka o zamjeni ravnatelja
Odluka o zasnivanju radnog odnosa - voditelj predškole
Odluka o izboru zamjenice predsjednice UV
Odluka o imenovanju člana Vijeća ispred Općine
Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2016/2017.
Plan upisa djece u pedagošku godinu 2016/2017.
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća
Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje - pedagoške novine
Odluka o imenovanju službenika za informiranje - administrativne novine

Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2015/2016.
Odbijeni zahtjevi za upis djece u pedagošku godinu 2015/2016.
Javna objava upisa djece u pedagošku godinu 2015/2016.
Plan upisa djece u pedagošku godinu 2015/2016.

Javna objava upisa djece u pedagošku godinu 2014/2015.
Dječji vrtić Konjščina