Programi

Ispričnica/izjava u slučaju pojave simptoma i/ili samoizolacije člana zajedničkog kućanstva

programi-vrtic-konjscina

Anketni upitnik – popodnevni, produljeni ili smjenski rad vrtića

Anketni upitnik - popodnevni, produljeni ili smjenski rad vrtića

10-satni program

Dječji vrtić Konjščina ima organiziran primarni 10-satni program za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u školu.

U sklopu redovnog programa potiče se zadovoljavanje osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba djece, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanje kulturno-higijenskih navika te provode istraživačko-spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama pojedinog djeteta uz maksimalan individualizirani pristup.

Redoviti program se odvija pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka) u četiri odgojno-obrazovne skupine:

  1. Mješovita jaslička skupina (1 – 3 g.) – PČELICE
  2. Mješovita jaslička skupina (1 – 3 g.) – MIŠEKI
  3. Mlađa mješovita vrtićka skupina (3 – 5 g.) – JEŽEKI
  4. Srednja mješovita vrtićka skupina (4 – polaska u školu) – PUŽEKI
  5. Starija mješovita vrtićka skupina – (5 – do polaska u školu) – ŽABICE“

Cijena programa

Mjesečna planska ekonomska cijena po djetetu iznosi 2.010,00 kuna. Učešće roditelja Općine Konjščina je 800,00 kuna, a razliku do punog iznosa financira Općina Konjščina.

Kontaktirajte nas

 

Predškolski program

Program predškole odvija se dvaput tjedno za jednu odgojno-obrazovnu skupinu, u jutarnjem terminu od 09:00 – 11:00.

Cijena programa

Program predškole je besplatan

Kontaktirajte nas

 

Program ranog učenja engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi organizira Udruga za promicanje ranog učenja engleskog jezika „NAUČIMO PUNO“, a Vrtić je suorganizator.

Program se održava dva puta tjedno, po 45 minuta, dvije skupine.

Voditeljica Programa: Mateja Punek

 

Dječji vrtić Konjščina