Organizacija

Ispričnica/izjava u slučaju pojave simptoma i/ili samoizolacije člana zajedničkog kućanstva

UPRAVNO VIJEĆE

  1. Dinka Štih Curiš – član
  2. Patricija Božić – član
  3. Martina Topolovec – član
  4. Željka Košutić – član
  5. Lidija Poštek – član

Ravnateljica:

Marina Benjak Bregeš

Administrativno računovodstveni djelatnik:

Ivana Lugarić

ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST

Odgojitelji:
Kristina Tahija Cvetko, Marina Benjak Bregeš (50%), Danijela Gojšić, Senka Friščić,
Barica Gorički, Lidija Poštek, Ema Curiš, Ana Jurina, Ana Bevetek, Ana Habulin i  Mirela Antonina.
Stručni suradnik: Lucija Hison

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI I POMOĆNI POSLOVI

Glavna kuharica: Vlasta Ferenčak
Pomoćna radnica u kuhinji: Katica Sovec (50%)
Spremačice: Katica Sovec (50%), Ljiljana Kereša, Ivana Kralj (50%)
Domar: Stjepan Štahan (50%)

Dječji vrtić Konjščina