Predškola – popis stvari i raspored rada za listopad 2021.

POPIS STVARI ZA PREDŠKOLU

  1. ruksag ili neka druga praktična torba
  2. papuče (čvrstu obuću, a ne kroksice, natikače ili japanke)
  3. rezervna odjeća
  4. pribor za pisanje i likovni pribor: pernica sa olovkom, drvenim bojama, šiljilom, gumicom, škare, ljepilo u sticku za papir, flomasteri tanki, plastelin, pastele, kolaž papir, blok broj 4, kist plosnati (za tempere), kist okrugli (za vodene boje) , posuda za vodu, krpica za brisanje (vodene boje i tempere ne treba)
  5. kutija za likovni materijal (može biti npr. kutija za cipele)
  6. fascikl sa gumicom
  7. informativka

RASPORED RADA PREDŠKOLE ZA LISTOPAD 2021.

SRIJEDA, 06.10.2021
PONEDJELJAK, 11.10.2021.
SRIJEDA, 13.10.2021.
PONEDJELJAK, 18.10.2021.
SRIJEDA, 20.10.2021.
PONEDJELJAK, 25.10.2021.
SRIJEDA,27.10.2021.

VRIJEME TRAJANJA: 15,45 DO 17,45 SATI

U SLUČAJU PROMJENE TERMINA ODRŽAVANJA ILI BILO KAVE DRUGE PROMIJENE BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI

**** MOLIMO VAS DA PRATITE WEB STRANICU VRTIĆA ****

www.vrtic-konjscina.hr