Ispričnica/izjava u slučaju pojave simptoma i/ili samoizolacije člana zajedničkog kućanstva

Obavijest o informativnoj anketi za ljetne mjesece 2022.

Poštovani roditelji,

Zbog organizacije rada tokom ljetnih mjeseci molimo Vas da pogledate informativnu anketu u prilogu ove obavijesti te da potrebnu informaciju vezanu uz anketu upišete (od 23.05.-03.06.2022.) u kutiću za roditelje skupine Vašeg djeteta, prilikom dovođenja ili odvođenja djeteta iz Vrtića.

Napomena:
Skrećemo pažnju da se umanjenje cijene, za dane godišnjeg odmora ili ako dijete odlučite ostaviti kod kuće tokom ljeta, može koristiti isključivo uz prilaganje potvrde o godišnjem odmoru i/ili zamolbe. (članak 8. Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Konjščina i prednosti pri upisu u Dječji vrtić Konjščina, KLASA: 601-01/17-01/13, URBROJ:2211/04-1-1 -2, (Službeni glasnik KZŽ br.41/17) u kojem između ostalog stoji „….. Roditelj(korisnik usluge) čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest i oporavak nakon bolesti ili godišnji odmor) ne boravi u Dječjem vrtiću neprekidno 30 kalendarskih dana i duže, ima pravo na umanjenje učešća u financiranju ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića za 50%.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ukoliko roditelj(korisnik usluge) koristi godišnji odmor tijekom kalendarske godine u dva i više navrata, umanjenje ECRP od 50% može se koristiti za jedno dijete maksimalno za 30 dana tijekom jedne pedagoške godine.

Roditelj (korisnik usluge) je za ostvarivanje prava iz stavka 2. i 3. ovog članka dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu liječnika, potvrdu o godišnjem odmoru, zamolbu)….“.)

Zahvaljujemo na suradnji!

Informativna anketa
Dječji vrtić Konjščina